VI Tarda de Jardins i Jardiners

Data: 6 de juny de 2018

Hora: de 17.30 h a 20.00 h.

Lloc: Institut d’Estudis Catalans. Sala Prat de la Riba

Agenda

17.30 h Presentació de la VI Tarda de Jardins i Jardiners, a càrrec de Jordi Sala i Casarramona, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

17.40 h «Un jardí literari. Les plantes en l’obra de Verdaguer», a càrrec de M. Carme Barceló i Martí, doctora en farmàcia i professora titular del Departament de Biologia de la Universitat de Barcelona

18.10 h «Les roses de Pere Dot», a càrrec de Jaume Garcia Urpí, vicepresident de  l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat i de Catalunya i director   de l’Exposició Nacional de Roses

18.40 h  Descans i petit refrigeri

19.10 h «El primer jardí botànic de la Universitat de Barcelona. 1842-1873», a càrrec  d’Anna  M. Rauret, doctora en història i professora d’arqueologia de la Universitat de Barcelona

19.40 h Píndola «Jardins desapareguts: l’American Lake de Gavà», a càrrec de Cristina Porras Sancho, Tècnica Superior en Imatge i So i en Paisatgisme i Medi rural.

Coordinació: Montse Rivero, de la Secció de Jardineria i Paisatgisme de la ICEA

Sobre Jardins i Jardiners

El projecte Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans és impulsat per professionals interdisciplinars que, de manera desinteressada, formen el grup “Jardins i Jardiners” de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), entitat adscrita a la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

Més informació i inscripcions a: jardins.icea@iec.cat o al web de Jardins i Jardiners

Anuncios

Jornada DIBA | Directrius per a la gestió de l’arbrat urbà a l’espai públic. Divulgació i comunicació.

Organitza

 • Direcció de Serveis de Formació i Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona: Direcció de Serveis de l’Espai Públic.
 • Ajuntament de Barcelona: Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat.
Data: 20 de juny de 2018
Horari: de 09.00 h a 14.00 h
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial | c/ Comte d’Urgell 187, Barcelona
Email de contacte: s.equipamentsep@diba.cat

Presentació
Els arbres són una peça clau en la infraestructura verda dels nuclis habitats, i, molt per sobre dels seus inconvenients, ningú discuteix els innumerables beneficis que ens aporten. Com amb d’altres elements de l’espai públic l’arbrat cal planificar-lo i gestionar-lo adequadament per evitar interferències i aconseguir el màxim de prestacions.

La poda de l’arbrat és una de les operacions que més controvèrsia genera entre els ciutadans i per això, des de les tres entitats organitzadores (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) volem exposar quins són els criteris tècnics mínims acceptats per tots els professionals. També volem valorar com podem divulgar-los, i que la ciutadania sigui coneixedora del seu valor amb l’objectiu d’aconseguir un patrimoni arbori de qualitat.

Programa i inscripcions
El termini per la inscripció finalitza el 8 de juny de 2018.

Més informació al web de la DIBA o clicant aquí

Jornada sobre la nova Llei de Contractació a Sant Cugat

El Gremi de Jardineria de Catalunya i l’APEVC organitzen aquesta jornada amb l’objectiu d’aclarir qualsevol dubte sobre la nova Llei de Contractació i la seva aplicació.

Per això comptarem amb la Sra. Mercè Corretja, Directora General d contractació pública de la Generalitat de Catalunya i la Sra. Laura Corsunsky de Corsunsky&Moré, advocada experta en dret administratiu i assessora del Gremi.

Data i hora: 24 de maig de 10 a 13’30 hores
Lloc: Sant Cugat del Vallès. Casa de la Cultura al carrer Castellví, 8 (Jardins del Monestir)

Jornada Gratuïta per es necessari fer a inscripció a apevc@apevc.cat

Més informació al web del Gremi de Jardineria de Catalunya

Rosales | NTJ 7R

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD

Esta Norma Tecnológica es válida para la producción, propagación y comercialización de rosales, completando las especificaciones generales que aparecen en la NTJ 07A CALIDAD GENERAL DEL MATERIAL VEGETAL.

No es válida para:

 • Rosales destinados a la producción de flor cortada.
 • Rosales miniatura.

Tiene por finalidad definir las características de calidad y de presentación particulares que deben reunir los rosales para su correcta producción, propagación y comercialización.

Compra la NTJ 7R Rosales (castellano)

Compra la NTJ 7R Rosers (català)

Taller Monográfico: Mantenimiento del jardín vertical

El próximo 24 de mayo, en Madrid, el Grupo Jardines verticales & Cubiertas vegetales organiza un Taller Monográfico práctico sobre plantación y mantenimiento de los Jardines verticales tanto interiores como exteriores, además de una visita a diferentes tipos de Jardines verticales de Madrid.

En este Taller se ofrece la oportunidad de plantar y realizar el mantenimiento en un jardín. Los Jardines verticales donde se realizará el Taller se instalaron en el año 2012 y llevan realizando su mantenimiento desde el año 2014.

Los participantes del taller podrán acceder a todo el interior de estos jardines verticales, algo que consideramos que es una oportunidad única ya que normalmente el cliente final no permite el acceso a las instalaciones tras su entrega.

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge colabora en este Taller ofreciendo la posibilidad a los participantes de adquirir la NTJ 11V Ajardinamientos verticales con un 50% de descuento.

PROFESORADO Y CONTACTO

Los profesionales que participarán en el Taller práctico de mantenimiento:

 • Gema Pérez: Ingeniera Agrónoma – Paisajista, Gerente fundadora de Paisajismo Sostenible y administradora del grupo de Facebook Jardines verticales y Cubiertas vegetales.
 • Óscar Domínguez: Biólogo-Botánico. Fundador y Gerente de Vertiarte Jardines verticales S.L.
 • Fidel Rodríguez: Técnico jardinero especialista en riegos. Fundador y Gerente de Valjara.
 • Manuel Pasquín: Ingeniero Técnico Agrícola – Paisajista. Fundador y Gerente de Semperveris S.L.

Inscripción: formacion@paisajismosostenible.es

Más información sobre el Taller monográfico: Mantenimiento del jardín vertical.

Manteniment de plantacions herbàcies i similars | NTJ 14F

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs de manteniment de plantacions ornamentals de plantes herbàcies, incloses les gramínies ornamentals i similars, les falgueres, les plantes bulboses i similars, els cactus i altres plantes crasses, les plantes aquàtiques i les plantes anuals i de temporada, usades en exteriors, tant en espais verds, públics o privats, com en enjardinaments de vials, d’escocells o d’altra mena, emprades en grups, massissos florals, rocalles, vorades herbàcies o com a entapissants.

L’NTJ 14F té com a finalitats:

 • Establir els objectius de les diferents operacions de manteniment de les plantacions
  herbàcies i similars.
 • Definir els diferents tipus de tècniques i operacions.
 • Donar especificacions sobre les diferents tècniques apropiades.
 • Fixar la terminologia relativa a les operacions de manteniment de les plantacions
  herbàcies i similars.
 • Assistir els responsables del manteniment de les plantacions herbàcies i similars.
 • Servir de base per a programes de manteniment i plans de gestió.

Per al subministrament de plantes herbàcies i similars, vegeu les NTJ següents, accedint al catàleg de publicacions:

 • NTJ 07H: 2003 PLANTES HERBÀCIES PERENNES.
 • NTJ 07J: 2000 PLANTES ENTAPISSANTS.
 • NTJ 07L: BULBS, RIZOMES I SIMILARS.
 • NTJ 07M: CANYES, BAMBÚS I ALTRES GRAMÍNIES ORNAMENTALS I SIMILARS.
 • NTJ 07Q: PLANTES AQUÀTIQUES.
 • NTJ 07S: 2016 CACTUS I ALTRES PLANTES CRASSES.
 • NTJ 07T: PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA.
 • NTJ 07Z: 2000 TRANSPORT, RECEPCIÓ I APLEGADA EN VIVER D’OBRA.

Compra la NTJ 14F: Manteniment de plantacions herbàcies i similars (català).

Compra la NTJ 14F: Mantenimiento de plantaciones herbáceas y similares (castellano).

Gestión de Jardines Históricos | NTJ 15H

En enero de 2018 la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, dentro de la colección de Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, publicó la NTJ 15H GESTIÓN DE JARDINES HISTÓRICOS, de la que reseñamos aquí sus características principales.

Esta NTJ es el resultado del trabajo de colaboración técnica y del consenso entre gestores de jardines históricos y se edita con la intención de establecer unos criterios comunes de gestión de los jardines históricos.

La NTJ 15H es válida para los trabajos de gestión de los jardines históricos, ya sean públicos o privados. Dentro de jardines históricos, se incluyen jardines, parques, plazas, avenidas y paseos urbanos, cementerios, jardines botánicos y jardines zoológicos, siempre que cumplan el criterio de monumento histórico definido en el artículo 1 de la Carta de Venecia. De la misma manera, se pueden incluir en el ámbito de aplicación de esta norma los ajardinamientos de monumentos, conjuntos y sitios históricos, declarados Bien de Interés Cultural, Bien Cultural de Interés Nacional, Bien Cultural de Interés Local o que tengan una protección legal específica. Aunque estrictamente no se trate de jardines históricos propiamente dichos, la validez de esta norma puede hacerse extensiva a la gestión de ajardinamientos de zonas arqueológicas, zonas de interés etnológico y zonas paleontológicas.

Uno de los principales retos de la gestión de los jardines históricos es la protección y conservación de todos los valores patrimoniales y paisajísticos del diseño original y, en su caso, de los diseños subsiguientes, así como, si fuera el caso, la recuperación de su integridad o autenticidad. El carácter efímero y la mutabilidad son aspectos consubstanciales del jardín histórico, tanto por razones de su misma naturaleza como por los cambios sociales, culturales y artísticos que lo hayan podido afectar. Un jardín histórico abandonado, como cualquier jardín sin mantenimiento, tiende a volver a un estado pseudonatural, en el que se mezclan la vegetación ornamental y la vegetación autóctona, ampliamente representadas, y los trazados y los elementos arquitectónicos y decorativos desaparecen o quedan ocultos o integrados en el nuevo paisaje.

Por otra parte, el jardín, con frecuencia, ha sido objeto de intervenciones sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que es habitual que presente distintos estratos históricos que deben ser adecuadamente valorados. Con la perspectiva temporal, el conocimiento histórico y la investigación son imprescindibles para conseguir una valoración argumentada de cada una de las etapas del jardín y de sus componentes.

Muchos jardines históricos están sometidos a una gran presión urbanística, política y social que a menudo merma su valor o amenaza la existencia misma del jardín. Esta NTJ tiene, en consecuencia, como finalidad general la de dotar a los gestores de los instrumentos necesarios para poder garantizar al máximo la conservación de los jardines históricos.

El propietario o gestor de un jardín histórico debe disponer de un plan director que incluya un plan de gestión del jardín y, si es público, está abierto al público o se organizan eventos en el jardín, un plan de usos junto con un plan de gestión financiera y comercial, que contenga y detalle los criterios expuestos en esta NTJ. Antes de proceder a desarrollar un nuevo uso, debe contrastarse su compatibilidad con dicho plan para no dañar o comprometer la integridad del jardín o de elementos históricamente significativos y para preservar su significación cultural.

La gestión de los jardines históricos debe estar enmarcada en el marco legal de protección (Ley 16/1985 del patrimonio histórico español, RD 111/1986 de su desarrollo parcial y la legislación específica de las distintas comunidades autónomas). Debe tener en cuenta también las recomendaciones de cartas adoptadas por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), como son la Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, o Carta de Venecia, de 1964 y la Carta relativa a la salvaguardia de los jardines históricos, o Carta de Florencia, de 1981.

Corresponde a las comunidades autónomas, y por delegación a las entidades locales, tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar, inventariar y proteger los jardines históricos. La protección de los jardines históricos debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación del territorio. Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mantenimiento, la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines históricos o de sus elementos. Es conveniente, por lo tanto, que los instrumentos de planeamiento urbanístico general o de planeamiento territorial, u otra figura urbanística o jurídica, exijan a los responsables de la gestión de los jardines históricos públicos que dispongan de planes especiales de protección, usos y gestión, y que estos se implementen.

En la NTJ 15H figura un glosario en el que se definen de 61 términos usados en el texto.

Según la legislación española, un jardín histórico es un espacio delimitado, producto de la ordenación por el ser humano de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. Según la carta de Florencia, el jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia o del arte tiene un interés público y que, consiguientemente, está considerado como un monumento histórico. Siendo su material esencialmente vegetal, es vivo, perecedero y renovable y está en continua evolución. Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza y de la voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su estado. Los jardines históricos están comprendidos en una de las tres categorías de paisajes culturales establecidas por la UNESCO.

Como criterios generales de gestión de un jardín histórico deben mencionarse los siguientes:

 • La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e inventariados. Precisa intervenciones de diferentes tipos, a saber: de mantenimiento, de conservación y de restauración. En ciertos casos, puede ser recomendable una intervención de recuperación.
 • El jardín histórico no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de una parte o de todo el jardín no puede ser tolerado más que cuando la salvaguardia del monumento lo exija.
 • Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, un jardín histórico no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artificial o natural, por lo que es importante la protección de dicho entorno como parte integrante del propio jardín, a nivel visual, cultural y medioambiental.
 • La delimitación de un entorno de protección es un requisito que establecen tanto la Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, como las legislaciones autonómicas para la protección integral de cualquier bien patrimonial declarado, también en la categoría de jardín histórico.
 • La denominación de jardín histórico se puede aplicar tanto a jardines modestos como a grandes parques.
 • La autenticidad de un jardín histórico o de uno de sus elementos es la certeza en su origen y composición, garantizada a partir del análisis de sus caracteres y circunstancias. Es tanto una cuestión de diseño y proporción de sus partes como de su composición ornamental, así como de la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo constituyen, teniendo en cuenta el paso del tiempo y la evolución de sus componentes.
 • Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de un jardín histórico, o de una de sus partes, debe tener en cuenta simultáneamente todos sus elementos. Separar los tratamientos podría alterar la unidad del conjunto.
 • Los elementos de arquitectura, pintura, escultura y decoración, fijos o móviles, que son parte integrante del jardín histórico no deben ser retirados o desplazados más que en la medida que lo exija su conservación o restauración. Solamente pueden ser separados del jardín cuando ésta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación. La sustitución o restauración de elementos en peligro debe hacerse según los principios de la Carta de Venecia, y debe indicarse la fecha de toda sustitución.
 • Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten inadecuadas, la consolidación de un jardín histórico puede ser asegurada mediante el auxilio de todos los medios más modernos de construcción y de conservación, cuya eficacia haya sido demostrada por datos científicos y garantizada por la experiencia.
 • En el mantenimiento y la conservación de un jardín histórico, no deben utilizarse, si deben permanecer visibles, materiales que no armonicen con su significación histórica, como por ejemplo las tuberías de riego de material plástico.
 • Un mismo tipo de elemento, según el estado en que se encuentre, puede necesitar grados distintos de mantenimiento, conservación, restauración o, incluso, recuperación. Por ejemplo, una rocalla: durante las operaciones de mantenimiento, se poda o recorta, se eliminan hierbas no deseadas, se limpia, se riega y se abona, si es el caso; en las de conservación, se reponen vegetales, se recolocan y se fijan rocas y se reparan canalizaciones; en las de restauración, se eliminan vegetales sobrantes o no originales, se plantan vegetales originales y se sustituyen rocas deterioradas, y en las de recuperación se rehace la rocalla entera a partir de la documentación disponible y de los restos encontrados.

Los objetivos de un plan director de un jardín histórico deben ser los siguientes:

 • Salvaguardar el jardín histórico y sus elementos histórico-artísticos.
 • Mejorar el conocimiento, la transmisión y la comprensión de los valores universales del jardín histórico como bien cultural y su puesta en valor. El plan director debe ser un instrumento para la divulgación de dichos valores y de la importancia del jardín histórico en su contexto. Debe servir de base para fomentar el interés hacia el jardín, hacia la historia del lugar y de la ciudad y hacia la botánica en general por parte de los posibles usuarios.
 • Elaborar un programa de investigación del jardín que incluya un estudio histórico y documental exhaustivo y riguroso. El resultado de la investigación debe permitir la toma de decisión de cuáles son los elementos a restaurar o recuperar, su prioridad, así como la definición de los criterios a tener en cuenta.
 • Conocer los distintos elementos sobrepuestos en el jardín y valorar la importancia histórica y artística de cada uno de ellos.
 • Conocer el estado de cada uno de los elementos histórico-artísticos del jardín y evaluar para cada uno de ellos las necesidades de mantenimiento, conservación, restauración y recuperación, con la previsión presupuestaria necesaria.
 • Conocer la capacidad de carga del jardín para poder establecer un equilibrio entre la demanda de la sociedad, el disfrute, la conservación y los ingresos.
 • Recomendar el inicio del proceso de declaración, si no está declarado y se considera apropiado, como BIC, BCIN, BCIL o la categoría que le corresponda según la comunidad autónoma a la que pertenezca.
 • Crear un archivo documental del jardín y prever su registro, ordenación, mantenimiento y ampliación.

Artículo escrito por Xavier Argimon de Vilardaga, ingeniero técnico agrícola

Compra la NTJ 15H Gestión de Jardines Históricos (castellano)

Compra la NTJ 15H Gestió de Jardins Històrics (català)

Ajardinamientos verticales | NTJ 11 V

La Norma Tecnológica NTJ 11V: AJARDINAMIENTOS VERTICALES, publicada en 2012, proporciona una nueva información técnica para una tipología de ajardinamientos especiales muy actuales ya la vez muy exigentes. Estos ajardinamientos verticales aportan una serie muy amplia de beneficios a sus inquilinos y usuarios, en el edificio y también al medio ambiente urbano.

Esta normativa técnica, editada con la intención de llegar a ser un nuevo “código de buenas prácticas” reconocido y utilizado por el sector de la jardinería y el paisaje, establece en primer lugar una clasificación clara y exhaustiva de los diferentes tipos de ajardinamientos verticales que se pueden encontrar en el mercado y, con la colaboración de los expertos y pioneros en este campo, se relacionan los requisitos técnicos de sus componentes, puesta en obra y mantenimiento.

La NTJ 11V recoge y expone los aspectos técnicos y legales imprescindibles para una correcta proyección, construcción y mantenimiento de los ajardinamientos verticales realizados en fachadas de edificios y en paredes y muros.

Los ajardinamientos verticales se clasifican en 5 grandes tipologías o sistemas constructivos diferentes en función de los componentes utilizados para su realización y los condicionantes que inciden en su puesta en obra y mantenimiento.

TIPOS DE AJARDINAMIENTOS VERTICALES

 • Ajardinamientos verticales tradicionales.
 • Ajardinamientos verticales con sistema de apoyo externo.
 • Ajardinamientos verticales con cultivo en contenedores.
 • Ajardinamientos verticales con cultivo en paneles.
 • Ajardinamientos verticales con hidrocultivo en geoproductos.

Esta NTJ pone en práctica el compromiso firme de la FJiP de seguir dando respuesta a los requerimientos del sector de la Jardinería y el Paisaje de una información técnica exhaustiva y actualizada de los diferentes aspectos de proyecto, de puesta en obra y de mantenimiento, consolidando la voluntad de servicio.

Artículo escrito por Joaquim Bosch Bosch, enginyer tècnic agrícola.

Compra la NTJ 11V: AJARDINAMIENTOS VERTICALES (castellano)

Compra la NTJ 11V: ENJARDINAMENTS VERTICALS (català)

Productos fertilizantes de jardinería | NTJ 05F

Esta Norma Tecnológica es válida para el suministro y aplicación de productos fertilizantes, tal como están definidos en esta Norma, tan los envasados como los suministrados a granel, y establece los requisitos de calidad para garantizar que sean aptas para ser usados en construcciones y mantenimientos de parques, jardines o enjardinaments diversos, tan púbicos como privados.

Finalidad

la NTJ 05F tiene como finalidades las siguientes:

 • Definir los criterios técnicos y los parámetros a tener en cuenta en el pedido y el suministro de productos fertilizantes.
 • Definir las características físicas, químicas y biológicas de los productos fertilizantes.
 • Establecer los estándares de calidad y de presentación particulares que tienen que reunir los productos fertilizantes para su correcta producción y comercialización.
 • Establecer una clasificación de diferentes tipos de productos fertilizantes subministrables.
 • Fomentar la comercialización de productos fertilizantes aptos para la implantación y el correcte desenvolupament de les plantacions.

Compra la NTJ 05F Productos fertilizantes de jardinería (castellano)

Compra la NTJ 05F Productes fertilitzants de jardineria (català)

Mantenimiento de plantaciones herbáceas y similares | NTJ 14F

Esta Norma Tecnológica es válida para los trabajos de mantenimiento de plantaciones ornamentales de plantas herbáceas, incluidas las gramínias ornamentales y similares, los
helechos, las plantas bulboses y similares, los cactus y otras plantas crasses, las plantas acuáticas y las plantas anuales y de temporada, usadas en exteriores, tanto en espacios
verdes, públicos o privados, como en ajardinamientos de viales, de alcorques o de otro tipo, empleadas en grupos, macizos florales, rocalles, bordillos herbáceos o como tapizantes.

La NTJ 14F tiene como finalidades:

 • Establecer los objetivos de las diferentes operaciones de mantenimiento de las plantaciones herbáceas y similares.
 • Definir los diferentes tipos de técnicas y operaciones.
 • Dar especificaciones sobre las diferentes técnicas apropiadas.
 • Fijar la terminología relativa a las operaciones de mantenimiento de las plantaciones herbáceas y similares.
 • Asistir los responsables del mantenimiento de las plantaciones herbáceas y similares.
 • Servir de base para programas de mantenimiento y planes de gestión.

 

Compra la NTJ 14F: MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES HERBÁCEAS Y SIMILARES (castellano).

Compra la NTJ 14F: MANTENIMENT DE PLANTACIONS HERBÀCIAS I SIMILARS (català).