Tarifes subscripció

Subscriu-te a les Normes Tecnològiques de Jardineria i el Paisatgisme | NTJ.

 

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge és una fundació sense ànim de lucre que es financia principalment amb els subscriptors de les NTJ. Per aquest motiu, convidem a empreses i institucions a que ens ajudin en aquesta tasca, on l’objectiu és impulsar i garantir una qualitat en el saber fer dins del sector en tots els seus aspectes, des de les matèries primeres i la utilització responsable dels recursos disponibles, com en els processos, el disseny i la gestió dels projectes realitzats.

Tipus de Subscriptor:

SUBSCRIPTOR EN VERSIÓ PAPER

Cada cop que surt una publicació s’envia automàticament al subscriptor amb la seva factura corresponent, a la que s’aplica un descompte pel fet de ser subscriptor:

  • Descompte del 10% en cas de fer el pagament per transferència.
  • Descompte del 20% en cas de fer el pagament per domiciliació bancària.
  • Descompte del 25% en cas de ser associat o col·legiat d’alguns dels nostres patrons, independentment a la forma de pagament.

En el cas de voler adquirir la totalitat de les NTJ publicades fins al moment es farà un 30% de descompte sobre el import total de la factura.


SUBSCRIPTOR ON-LINE

Amb aquest tipus de subscripció es pot consultar i descarregar a través de la nostra pàgina web i en format pdf tota la col·lecció de NTJ existents.

Aquest servei es contracta a partir d’una quota d’accés inicial (es paga un sol cop i que dona accés a totes les NTJ existents) i una quota de manteniment anual (pagament anual, per les noves publicacions).

  • Quota d’accés al servei 900 € (+ IVA 21% ) + Quota anual 300 € (+ IVA 21%).

Al moment de fer la subscripció es paga la quota d’accés + la quota anual (o la part proporcional de l’any natural).


SUBSCRIPTOR CONSULTA ON-LINE

Amb aquesta subscripció només es pot consultar a través de la pàgina web les NTJ online, sense opció a descarregar-les. En aquesta modalitat també es paga una quota d’accés inicial, per consultar totes les normes publicades, i una quota de manteniment anual per a les noves publicacions.

  • Quota d’accés al servei 300 € (+ IVA 21%) + Quota anual 180 € (+ IVA 21%)

Tant en la subscripció de consulta online com en la subscripció online les claus d’accés es donen un cop pagades les factures i els pagaments es fan mitjançant transferència o domiciliació bancària.

Suscriu-te! Omple aquest formulari i contactarem amb tu:

Anuncios